האם מותר ללמוד קבלה?

חוכמת הקבלה קיימת מאז תקופת האדם הראשון.  אין הכוונה לאותו קוף שירד מהעצים ונחל ללכת על שתי רגליו ומאז ועד היום נקרא אדם.

האדם הראשון על פי חוכמת הקבלה היה זה שגילה את המהות הרוחנית של הבריאה,  הוא גילה שקיים כוח שנהוג היום לקרוא לו אלוהים, הכוח הזה על פי הגילוי של אותו אדם הינו טוב ומטיב וברא את העולם הזה ואת בני האדם בתוכו כדי שתהיה לו היכולת להטיב להם.

האדם הראשון גילה שכדי לקבל את ההטבה שהבורא רוצה לתת עליו לשנות את צורת קבלה שלו מלקבל על מנת לקבל לקבל על מנת להשפיע. 

הוא כתב את כל מה שגילה בספר הנקרא רזיאל המלאך כדי שאלה שיבואו אחריו יוכלו ללמוד את מה שגילה ולהמשיך את דרכו.

כלומר כבר מראשית גילויה של חוכמת הקבלה החלה שרשרת של אנשים שלימדו ומלמדים את חוכמת הקבלה כלומר לא רק  שאין איסור ללמד אלה ישנה חובה ללמד.

כמובן שבמרוצת השנים השתנו ההנחיות למי ניתן ללמד, בתחילה היה הלימוד בין מורה לתלמיד אחד, לאחר מכ הלימוד היה  בין מורה לקבוצות מצומצמות , קבוצות ידועות הן תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, תלמידי האר"י,  קבוצת הרמחל ואפילו מקובלי קוצק.

במאה העשרים חלה התפתחות דרמתית במחויבות ללמד את חוכמת הקבלה. רבי יהודה הלוי אשלג הידוע בכינויו בעל הסולם כתב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות באות א. בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול, לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת, בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד, שלא תשתכח ח"ו מישראל.

כלומר לא עוד לימוד בחדרי חדרים אלה חובה ללמד את כל עם ישראל את מהותה של חוכמת הקבלה והוא מוסיף ומסביר מדוע באות קנה של אותה הקדמה 

ולפי"ז יש לשאול: א"כ, למה זה חייבו המקובלים, לכל איש, ללמוד חכמת הקבלה?

אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו: כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק, להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.

כלומר אנו למדים שלא רק אפשר ללמוד את חוכמת הקבלה אלה כולם מחויבים ללמוד את חוכמת הקבלה.

ארגון בני ברוך בראשותו של הרב מיכאל לייטמן חרט על דגלו לאמץ את מורשתו של בעל הסולם וממשיך דרכו הרב"ש,  ולכן הוקם ארגון קבלה לעם המאפשר לכל איש ואישה החפצים ללמוד ולדעת מהי חוכמת הקבלה למצוא באירגון את המקום הנכון והמתאים לממש את רצונם.