ספרי קבלה מפורסמים

ספרים של "חכמת הקבלה" נכתבו על-ידי מקובלים אשר מספרים על דרך השגת אלוהות שלהם.

ספר קבלה הקדום ביותר מיוחס לאדם הראשון, "ספר רזיאל המלאך". הספר עשיר בקבלה מעשית, אך ייתכן שהשתרבבו לספר הרבה טעויות. בספר מצוירת במקומות רבים צורת מגן- דוד (כוכב משושה) בשילוב מונחים קבליים.

"ספר יצירה" של אברהם אבינו, מייסד שיטת האיחוד בין בני אדם ואבי עם ישראל; אורכו של הספר כאלפיים מילים בלבד, אשר מתאר איך ברא אלוהים את העולם באמצעות עשר הספירות וכ"ב אותיות האלפבית העברי.

"ספר תורה" של משה רבנו, אין כאן מקום לתארו. ורק נזכיר את משנה, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי (גמרא).

"ספר הזוהר", של רשב"י– רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, נחשב ספר קבלה החשוב ביותר, אשר מבוסס על פירוש של פסוקים של "ספר תורה". הספר כתוב בארמית, ועד היום נמצאו רק חלקים קטנים מהספר.

ספר "זוהר לעם" (14 כרכים) מהדורה מונגשת של "ספר הזוהר" בעברית, מבוסס על פירוש "הסולם" לספר הזוהר שכתב בעל-הסולם, הרב יהודה אשלג, מקובל הגדול במאה העשרים. "זוהר לעם" יצא לאור לאחר עבודה מאומצת כשבע שנים של הרב ד"ר מיכאל לייטמן ותלמידיו.

ספר "תלמוד עשר הספירות" (6 כרכים) של בעל הסולם, פירוש לספר "עץ חיים" של האר"י הקדוש (רבי יצחק לוריא אשכנזי), שהחדיר חידוש מהפכני ללימוד חכמת הקבלה.

הספר עוסק בהתפתחות הנשמה בזמננו והעולמות העליונים, ספר מדעי הכולל הגדרת מושגים, שאלות ותשובות.

ספר "כתבי בעל הסולם" המכיל את כל המאמרים, הקדמות ואגרות שכתב בעל-הסולם, אשר פותח את חכמת הקבלה לציבור הרחב, הכולל כתבי "הדור האחרון" המתארים את החברה העתידית המתוקנת.

ספרון "שמעתי" כולל 375 מאמרים קצרים שנרשם על-ידי הרב"ש (הרב ברוך אשלג), אשר שמע מפי אביו בעל-הסולם. הרב"ש היה המורה של הרב ד"ר מיכאל לייטמן,  אשר משקיע את כל פועלו ללימוד והפצת חכמת הקבלה בישראל וברחבי העולם.

הרב"ש, לפני מותו, מסר לו את המחברת של "שמעתי", והרב לייטמן הפיץ אותה.

"כתבי רב"ש" (3 כרכים) אוסף עשיר של מאמרים רגשיים, איך פורצים לעולם העליון, הכוללים שלושה חלקים עיקריים:

1. מאמרי חברה על עבודה מעשית של האדם בתוך החברה להתקדמות רוחנית, ואופן יישום מעשי של העבודה הרוחנית בקבוצה המתארים בפרטים את המצבים, שאדם עובר בכל שלבי ההכנה, המכשירה אותו להיכנס לעולם הרוחני.

2. איגרות, מכתבים ששלח הרב"ש לתלמידיו, הכוללים עצות והדרכות באהבת חברים, ביאור חגים ומועדים ועוד.

3. מאמרים קצרים ורשימות דברים שכתב הרב"ש משך שנים לעצמו.

קיים מהוצאת "קבלה לעם", ספרון "כך כתוב", הכולל קטעים נבחרים מכתבי בעל-הסולם וגדולי המקובלים לדורותיהם. לקראת סוף הספרון, מוזכרים המקובלים, עם תיאור קצר על קורות חייהם וספרים שכתבו.