האם הרב לייטמן הוא רב?

כדי לבחון את השאלה אם הרב לייטמן הוא רב?

עלינו לבחון מהו רב. רב במובן המקורי שלו הוא מורה דרך לעולם הרוחני. מי שמוביל את תלמידיו לעלייה בסולם הרוחני כדי לעלות ממדרגה למדרגה עד לשבירת מחסום הברזל בין העולם הגשמי לעולם הרוחני.

המוני תלמידי הרב לייטמן רואים בו מורה רוחני. הם לא רואים בו רב במובן הרבני של המילה, של עשה מה שרבך אומר לך. אלא רב שנותן לך את החכה ואתה תדוג את הדגים. תבחן ותמדוד כל דבר ודבר שהרב לייטמן מלמד אותך, וכשתשיג את הדברים בעצמך תגיע בעזרת הכלים שקיבלתי לבד להרגשה ולתפיסה של העולם הרוחני.

לכן תלמידי הרב לייטמן קוראים לו רב. הוא זה שמוביל אותם בנבכי חכמת הקבלה ומקדמם בכל אחד מהשיעורים שהוא נותן מידי יום להמוני תלמידיו. באמצעות הדרך הוא מוביל אותם איך לצאת משליטת האגו – הרצון לקבל לעצמי לתכונת ההשפעה. הוא מדריכם איך לעבוד בעשירייה ולהגיע להשתוות הצורה עם הבורא ולהידמות לתכונת האהבה שבה ניחן הבורא.

השיעורים של הרב לייטמן מבוססים על כתבי בעל הסולם והרב"ש שהנגישו את חכמת הקבלה לדור הזה, אך עדיין צריכים פרשנות שמורה הדרך הרב לייטמן נותן להם. בשיעוריו הוא מוביל את תלמידיו עקב בצד אגודל בסבלנות ואהבה אין קץ.

למרות שהרב לייטמן מעיד על עצמו שהוא מטבעו אדם חסר סבלנות בשיעורים שלו הוא סבלני ומוכן לחזור ולענות על אותה שאלה פעמים רבות. לנגד עיניו נמצא כל תלמיד ותלמיד וכל התלמידים ביחד. כמורה דרך מסור ומחוייב לתלמידיו הוא רואה את המקום בו נמצא כל תלמיד ובאותה עת היכן נמצאים כל המוני תלמידיו במדינות השונות שבעולם ונזהר במילותיו. הוא מכוון לתת לכל תלמיד את המנה המדויקת כדי להוביל אותו למדרגה הבאה ובו בעת מרגיש וקשוב לכלל תלמידיו ונזהר להעניק להם בצורה מדויקת את המנה הכללית המתאימה לכולם יחד. הוא משתדל להיות כפרה המניקה את העגל בדיוק במה שחסר לו כדי לגדול ולהתפתח. יותר מדי עלול לפגום בהרגשת התלמיד המקבל וביישום מה שקיבל, ופחות מדי עלול לעצור את התלמיד בהתקדמותו.

הרב לייטמן הוא אכן רב, הוא מורה דרך שאחריו נוהים המונים המחפשים את המשמעות בחיים. המונים הרוצים לכת על פי המלצות המקובלים כדי לגלות את הבורא כבר בעולם הזה.