חודש אלול לפי הקבלה

אלול – אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו' ג'). זמן של חיבור בין האדם לבורא. כל חודש מביא איתו זמן להתחדשות. חודש אלול הינו החודש האחרון לפני תחילת השנה. זהו חודש של חשבון נפש, מחילה וסליחה.  חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות. זהו זמן להתבוננות הלב, לפסק זמן מהמירוץ היומיומי, זמן להתבונן במטרת החיים.  נהוג להתחיל לבקש סליחות, וכן לתקוע בשופר, על מנת לעורר את הלב הרדום. כשאדם משפר את מעשיו, מעל הרצון לקבל לעצמו, אז נפתחים אליו שערי שמיים. זמן לבקש "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי" (תהילים נ"א, ב').  זהו זמן של עת רצון לתיקון, התחדשות וצמיחה. כך כתוב "דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב" (ישעיהו נ,ה, ו').  זהו זמן של תפילות ותחנונים. בחודש זה על האדם לבחון את מעשיו, לדעת ולהכיר את הפגמים שלו ולתקן אותם. חודש אלול הוא לפני הימים הנוראים שמסתיימים ביום כיפור. כשאדם משפר את מעשיו, נפתחים אליו שערי שמיים. האדם רוצה להגיע לאהבה שלמה, ללא תנאי ולזה הוא שואף. האדם מחפש אחר קשר של מטרת הבריאה, קשר עם הבורא. על האדם לבחור במצב של התחדשות, לשאוף להגיע מעל הטבע של עצמו, מעל הטבע של הרצון לקבל לעצמו, לצורך כך האדם מבקש סליחה. על האדם לשאוף לדרך של השפעה עבור הכלל. אנו חיים בתקופה שבה האגו גדל וגדל, אדם לאדם הפך להיות זאב, במקום אדם לאדם – אדם. ערכים של אחווה, ערבות הדדית, נתינה, כאילו נשתכחו. אולם, בזמנים של מצוקה, מלחמה, קושי וסבל, אנו מוצאים את מה שחבוי בתוכנו, דאגה, התחשבות, סבלנות. אז בואו נמצא את מה שחבוי בלב, מה שנמצא בשורש נשמתנו, הכמיהה לאהוב ולהיות נאהב, כמיהה לחיים שלווים ורגועים. זה  בידינו, זה בכוחנו, אם רק נעצור לרגע, נתבונן, נעשה חשבון נפש פנימי, אמיתי ורציני. האם אלו החיים שאנו רוצים עבור ילדינו ונכדינו, באיזה עולם נרצה לחיות. כשנשים לרגע את החומות בצד, את האגו בצד, נזכור כי למעשה אנו רוצים לחיות על פי הכלל "ואהבת לרעיך כמוך". לא נחזור למגדל בבל. נחזור לשורש נשמתנו, שורש שכמה לאהבה והשפעה, לחיבור ואיחוד. נזכור שיש לנו כוח מחבר ומאחד, מעל כל הפילוג. חודש אלול הוא זמן לחשבון נפש, אבל כל יום מחדש זה זמן מתאים לחשבון נפש. נתחיל בזה עכשיו. יחד.