מהו "אור אינסוף" על פי הקבלה?

קבלה מדברת רבות על המושג "אור". מה זה אור? האם זה סוג של אנרגיה, האם יש קשר בין  אור לאלוהים, מהו "חושך", איך האדם יכול לדעת שהוא באמת מרגיש את האור ושזו לא סתם הרגשה פסיכולוגית?
בקצרה ניתן לומר, שהבורא הוא המקור לכל המציאות, והאור זו ההשפעה שיוצאת ממנו כלפי המציאות שברא, ומפעילה אותה לפרטי פרטיה כמו שמסביר ספר הזוהר: "אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל". האור מתבטא באין-ספור צורות השפעה שמשתלשלות אלינו מהכוח העליון, משנות אותנו, מלמדות אותנו ומעלות אותנו עד לדרגת הבורא. אפשר לומר שהאור יוצא ונכנס, מפסיק ונעלם, עולה ויורד. אבל כל התנועות האלה הן אך ורק האופן שמורגש בנבראים, לא ניתן לדעת מהן דבר על הבורא. על הבורא עצמו ועל האור שמתפשט ממנו אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים רק על האור מצד ההתפעלות וההרגשה של הנברא. זאת אומרת, נקודת המבט שלנו על האור היא רק מתוך הכלים שלנו, מתוך מה שאנחנו מסוגלים לקלוט, לאבחן, לשייך, למיין וכן הלאה.
ההשפעה שהאדם יכול לשייך לבורא נקראת "אור", וכל אדם שמסוגל לתפוס אותה, תופס אותה בצורה ייחודית לו. זה תלוי בתנאים רבים, ברצון שבאדם, בתגובה שלו, במידת השתוות הצורה שלו עם הבורא. אנחנו יכולים לגלות את האור הרוחני בתנאי שאנחנו מתייחסים אליו בחזרה באותו האופן שבו הוא מתייחס אלינו, כלומר בהשפעה, אהבה, חיבור. בספר קהלת כתוב, "כיתרון האור מתוך החושך", כלומר דווקא מתוך הרגשת החושך, חוסר מציאות הבורא בעולמו, האדם מבקש לגלות את האור ולהתקרב אליו. מתוך הרצון הזה הוא מחדד את הכלים שבהם ירגיש את הבורא. כשאני מתחיל לגלות אהבה, חיבור, השפעה, התקרבות, חום, בזה אני מגלה שהתקרבתי לאור.
איפה מרגישים את האור, בשכל או ברגש? לפי הרב לייטמן, רק ברגש, הלב מבין. האור נמצא בכל מקום, אנחנו חיים בתוכו. כל הפעולות שלנו, הרעות והטובות וכל מה שמחייה אותנו, הכול בתוך האור, כמו שכתוב, "השכן אתם, בתוך טמאתם", אבל אנחנו לא מודעים לו, לא מזהים אותו, כי חסרה לנו רגישות לאור. אנחנו לא משתווים לו. באיזה אופן האור משפיע על האדם? זה תלוי בתנאים חיצוניים ופנימיים, מיהו האדם, באיזו דרגה רוחנית הוא נמצא, מה תפקידו במערכת, מה הבורא רוצה ממנו. ישנם אין סוף אופני השפעת האור על האדם, אדם מואר הוא מי שיכול להזמין את השפעת האור עליו.

אור אינסוף

לסיכום ניתן לומר שתכלית חיינו על פי בני ברוך היא להתמלא באור אינסוף. איך? אם נלמד להיות כמוהו, טובים ומיטיבים ללא גבול. אדם שמתחיל לגלות את האור בכלים שלו, זוכה להרגשת נצחיות, שלמות, אהבה ומשמעות בכל מחשבה, דיבור או מעשה שלו. כל הטוב שבכל המציאות והעולמות רוצה הבורא להעניק לנו ללא שום הגבלה אם רק נרצה.