ספירות בקבלה

לא אחת תורת היהדות מצליחה לעורר גלים בעולם, כשבעשור האחרון תורת הקבלה היא שמצליחה לעבור לא רק בין מפורסמים בינלאומיים אלא גם בין כלל העם כולו המבקש להכיר עוד מרזי התורה ומסודותיה. ספירות הקבלה משמשות כבסיס של התפיסה הקבלית, הממשילה את האדם לעץ החיים המבקש להגיע עד אל השמיים בחזרה אל הבורא. הקבלה מציגה גם את עץ החיים כמלא בסודות הבריאה ומלאכה, כשהוא נושא בתוכו את הלך הבינה והרוחניות של האדם ועד אל ספירות המידות המשולים לאבות האומה היהודית. ספירות אלו מחלוקות לשלושה ספירות של המוחין ולעוד שבעה ספירות של מידות.

ספירות המוחין וסדר הספירות

ספירות הקבלה מחלוקת לכשלושה עמודות, כאשר בכל אחת מהן מתפרסות הספירות כשהעליונות נקראת ספירות המוחין ואילו התחתונות נקראות מידות. העמוד הימני הוא עמוד החסד, חכמה המתאפיין בהיבט זיכרי הכולל שאלות, מחלוקות וניסיונות. העמודה השמאלית היא עמוד הדין, הכוללת את הבינה, ההוד, גבורה ואת הרגשות והלח הרוח של האדם. עמודה זו נחשבת גם לבעלת הסתכלות נקבית אך באותה הנשימה מסמלת גם גבורה. העמודה המרכזית היא הכתפר תפארת, יסוד המלכות המחברת בין העמודה הזיכרית לנקבית ומאפשרת זרימה ביניהם והיא אחראית על זיווג, פריון ויצירה. ספירת הכתר הינה העליונה ונחשבת לנשגבת מבין כל הסיפורת, היא מייצגת את ההשגחה האלוהית והבלתי ניתנת לתפישה. ספירת החכמה מקבלת את האור מהכתר, היא ביטוח של אנרגיה ומעניקה סדר והגדרה להתהוות הרעיונות. לצד זאת היא מביאה גם את נקודת החוכמה והאנרגיה הגולמית היוצאת מספירת הכתר. ספירת הבינה השלישית היא מביאה סדר שבין העיקר לתפל, בין יישום אל הליכים גולמיים.

ספירות המידות

שבע ספירות המידות מאפיינות בכל אחת מהן את מייסדי האומה היהודית, כאשר אברהם אבינו מייצג את החסד, הנתינה והאהבה ללא גבולות ואילו יצחק מסמל את הגבורה המשמש ל"בלימה" של האור האינסופי והנתינה ללא גבולות. הספירות תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות משתייכות בסדר זהה אל יעקב אבינו, משה, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. כל אחת מהספירות מייצגות את פעולות פיזיות ורוחניות שכל אחד מאבות האומה עשו בחייהם, בין בהוד המאפשר איזון בין הנצחיות של אהרון הכהן ועד אל המלכות המייצג את סיומת הספירות ואת העשייה החומרית.